Våre fagområder

Arbeidsrett

Vi bistår både firmaer og private klienter med arbeidsrettslige ...

ARVERETT

Det oppstår flere juridiske problemstillinger med tanke på hva som ...

Avtalerett

Hverdagen innebærer, for de aller fleste, flere inngåelser av ...

Barnerett/
Barnevernsrett

Ved samlivsbrudd oppstår det spørsmål om hvem skal ha barna. Barneloven ...

Bygge- og entrepriserett

Entrepriserettenomhandler rettsforholdet mellom byggherre og ...

DØDSBO

Stadig opplever flere mer «papirarbeid» i forbindelse med noens ...

EIENDOMSMEGLING

Vi bistår private og profesjonelle med kontrakt og oppgjør i forbindelse ...

ERstatningsrett

Har du blitt påført et økonomisk tap som følge av en hendelse?

Familierett

Det oppstår flereproblemstillinger i et familieforhold.
Har du ...

Forretningsjus

Vi har bred kompetanse innen selskapsrettslige og andre juridiske ...

FORVALTNINGSRETT

Både private og bedrifter kommer stadig i kontakt med det
...

HUSleierett

Vi bistår både utleiere og leietakere med forskjellige problemstillinger kan ...

Kjøpsrett

Vi tilbyr bistand på for de fleste kjøpsrettslige problemstillinger.

Konkurs/Gjeldsordning

Det hender at bedrifter går dårlig og risikerer å bli begjært
...

LANDBRUK og FAST EIENDOMs rettsforhold

Vi bistår innen de fleste problemstillinger knyttet ...

Strafferett

Vi bistår innenfor de fleste sidene av strafferetten.

TOMTEFESTE

Vi tilbyr bistand med de fleste problemstillinger ved tomtefeste.

TVISTELØSNING

Erfaringsmessige er det ikke lurt å «være sin egen advokat». I de fleste tilfeller kan ...

Kom i kontakt med oss, eller Les mer om oss nedenfor;