Vi er et advokat kontorfellesskap med god lokalkunnskap og kjenner både området og våre kunder svært godt.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Våre 4 advokater bistår både selskaper, organisasjoner og privatpersoner innenfor de fleste rettsområder.

For våre priser, velg katagori nedenfor.

Rådgivning

Vi er 4 advokater som bistår på de fleste rettsområder for private, bedrifter og det offentlige.
Våre priser vil kunne variere ut fra sakens omfang, karakter og kompleksitet.

Prisen baseres på medgått tid og er (pr time)
for private klienter (priser inklusiv merverdiavgift):
- fra kr 2 300 for Partner / advokat
- fra kr 2 200 for ansatt advokat
- fra kr 1 850 for advokatfullmektig
- fra kr 1 575 for  trainee/sekretær

for bedrifter og klienter med forsikringsdekning (
priser eksklusiv merverdiavgift):
- fra kr 2 080 for Partner / advokat
- fra kr 1 840 for ansatt advokat
- fra kr 1 480 for advokatfullmektig
- fra kr 1 260 for trainee/sekretær
For saker som går inn under fri rettshjelp, gjelder egne regler. Avhengig av sak og omstendigheter kan rettshjelpsklienter bli pålagt egenandel som vil kreves inn av oss.

Ta gjerne kontakt med oss for pristilbud.

Eiendomsmegling

Advokat Øyvind Dahle har eiendomsmeglerbevilling.
Vi bistår med alt fra ordinær eiendomsmegling til rene oppgjørsoppdrag.

Vi driver særlig med oppgjørsoppdrag, hvor selger og kjøper er enige om overdragelse og dere trenger bistand til kontrakt, tinglysing og oppgjør.
Vi kan tilby fastpris eller pris etter medgått tid.

Veiledende fastpris for et oppgjørsoppdrag er kr 18.500 inkl mva + omkostninger/utlegg/gebyrer.
Pris for ordinær eiendomsmegling etter nærmere avtale.

Ta gjerne kontakt med oss for et pristilbud i din konkrete sak.

Rettshjelpsdekning

Privatpersoner kan ha krav på såkalt «fri rettshjelp». Dette er en ordning som medfører at advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten.

For å få fri rettshjelp må brutto årsinntekt være;
- under kr. 350.000,- for enslige
- under kr. 540.000,- for samboere/ektefeller

I tillegg kan ikke formuen overstige kr. 150.000,-. (Inntekt- og formuesgrensene er gjeldende fra januar 2023).

Avhengig av sak og omstendigheter kan rettshjelpsklienter bli pålagt egenandel som vil kreves inn av oss. Ikke alle sakstyper er omfattet rettshjelp-ordningen.

Det kan også være lurt å sjekke om din forsikring dekker utgifter til juridisk bistand. Det er vanlig å ha dette gjennom blant annet hus- og innboforsikring, reiseforsikring m.m.

Er du usikker på din forsikring kan dette tas opp med forsikringsselskapet eller ta kontakt med oss.

Du finner oss i hjertet av valdres

Jernbanevegen 6, 2900 Fagernes
bygdinvegen 3780, 2953 Beitostølen (fredager)

Åpningstider: 09:00 - 16:00

Postadresse: Postboks 92, 2901 Fagernes
Finn Veien til Oss
Fagernes
Beitostølen